Monday, June 29, 2009

Dubbellögn

Papperslös flykting är en invandrare som har ett papper på att han/hon inte är en flykting.

Labels: , ,