Sunday, August 24, 2008

Svenska staten huvuduppgifter

Huvudsakliga kostnader
  • Säkerhet
  • Sjukvård
  • Utbildning
  • Infrastruktur
Säkerhet både ett starkt försvar och ett effektivt rättsväsende, dvs polis och domstolar.
Sjukvård både gratis och inte så långa köer.
Utbildning ska vara gratis och konkurrenskraftig.
Infrastruktur ska staten säkerställa, vägar, järnväg och telekommunikation.

Saturday, August 23, 2008

Vinnare i en globaliserad värld?

För att ett land ska vara vinnare i en globaliserad värld krävs både att landet har en stark stat och patriotiska ledare. Kina har detta, de ställer krav på utländska företag och de tänker på Kinas bästa. Detta gäller även Japan och Sydkorea. De afrikanska länderna däremot är alldeles för svaga stater och har opatriotiska ledare (lätta att muta), som inte tänker på landets bästa.

Labels: , , ,