Monday, March 16, 2009

Medborgargarde

Kan man inte starta lokala kooperativ eller stiftelse. Låta några gå på väktarkurs och sedan anställa dessa. Våld mot väktare klassas som våld mot tjänsteman.

Labels: ,