Monday, June 29, 2009

Dubbellögn

Papperslös flykting är en invandrare som har ett papper på att han/hon inte är en flykting.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home