Sunday, July 13, 2008

Var vikingar rasister?

  1. Sverige som land fanns inte på Vikingatiden.
  2. De vikingar som fanns i nuvarande Sverige åkte bla till Istanbul och bedrev handel. Det var väl de vikingar som fanns i nuvarande Danmark och Norge som härjade i Norra Europa.
  3. Alla samhällen var brutala för tusen år sedan.
  4. Vilka ljusa delar av världen finns det idag, menar du Mellanöstern och Afrika. De respektera ju sin egen befolkning, varför flyr de då hit.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home